algriimilisus

Sõnade algushäälikute kordamine, nt “millal maksan memmevaeva”.