Sellelt lehelt leiad veebikeskkonna, mis kutsub lahendama muusikateaduslikke ülesandeid neljast aladistsipliinist. Ülesanded on üles ehitatud interdistsiplinaarselt, et luua seoseid teiste humanitaarteadustega ning märgata muusika(teaduse) sotsiaalselt mõjusat rolli – seoseid psühholoogiaga, kirjandusega, soouuringutega, täppisteadustega, loodusteadustega, ajalooga jne. Leht on mõeldud kõigile, kes soovivad mõtestada inimest ja ühiskonda muusika kaudu, ent peamine sihtrühm on keskkoolinoored, mh muusikakoolides õppivad noored.

Ülesandeid on loonud ning nõu ja jõuga abiks olnud Brigitta Davidjants, Marju Raju, Jaan Ross, Aare Tool, Katariin Raska, Anu Veenre, Žanna Pärtlast, Marion Selgall, Kerri Kotta, Eerik Jõks jt. Kui soovid teada saada, millega muusikauurijad täpsemalt tegelevad, uuri lisa Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kodulehelt.

Tegevust rahastab Eesti Teadusagentuur teaduse populariseerimise projekti raames ning tegevust viiakse läbi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakonnas.