feministliku teooria

Feminism oli ajalooliselt poliitiline liikumine, mis sai alguse 19. sajandil ning taotles naistele meestega võrdseid õiguseid ja võimalusi. Kaasajal pakub feminism raamistikku, et analüüsida inimeste vahelist ebavõrdsust erinevates eluvaldkondades, alates akadeemilisest maailmast ning lõpetades argitasandiga, näiteks pere- ja tööeluga.