kehapositiivsus

kehapositiivsus tähendab mõtteviisi, mille kohaselt on kõigil õigus oma keha väärtustamisele. Kehapositiivsuse kontekstis võib näiteks arutleda, miks peetakse teatud kehasid väärtuslikumaks, ilusamaks või paremaks, samuti annab see ruumikehadele, mida ühiskonna peavool ei pruugi hinnata.