lammutab

Lammutamise, mh rahvuslikkuse lammutamise all ei peeta silmas millegi maha lõhkumist, vaid kriitilist lähenemist rahvuslikkuse kontseptsioonile. Analüüsitud teksti, laulu vms vaadeldakse kriiitiliselt ning lähtudes sellest, kuidas teos suhestub või peidab endas ühiskonna laiemaid võimusuhteid, mille juured asuvad rahvuslikes ideedes, stereotüüpides jms. Siinse ülesande puhul võib tegu olla näiteks heliteosega, mis seab neid varjatud võimusuhteid kahtluse alla, loob neile vastanduva narratiivi, on globaalse perspektiiviga jne.