parallelism

Ühe värsi või värsijupi mõtte täpsustav kordamine, näiteks. Laugase (1986) sõnul võib korduse aluseks olla sünonüüm, (nt kodu – maja), antitees (nt rõõm : mure), analoogia (nt mure : kahju).