sooroll

Soorollid tähendab mõnes kultuuris levinud ootusi sellele, kuidas eri sugudest inimesed peaksid käituma, riietuma jne.