vanussurve

vanussurve tähendab inimese vanuselist tõrjumist, näiteks kui temasse suhtutakse vanuse tõttu negatiivselt, diskrimineerivalt või eelarvamuslikult. Samuti tähendab see, et positiivseks peetud nähtusi seostatakse noorusega (nt “noor ja ilus”) ning vanadust seostatakse solvanguga (nt “vanamutt”).