1. MUUSIKATEOORIA
Leia muusikast süžee

Esmapilgul võib tunduda, et instrumentaalmuusikast ei tasu otsida konkreetseid tähendusi, näiteks selgeid viiteid mingite sündmuste, kirjanduslike šüžeede jms kohta. Ent nagu on kirjutanud muusikateadlane Rein Laul (1999), ei eksisteeri steriilselt puhast instrumentaalmuusikat, sest muusika kajastab alati inimitundeid. Ta toob ka kohe näite: “Minu arvates ei tunne muusikaajalugu geeniust, kes oleks olnud veelgi vastuvõtlikum oma ajastu sotsiaalsele kontekstile, veelgi rohkem huvitatud selle avamisest kõigi oma värvide ja varjunditega, kui Šostakovitš”. Kuidas aga helidest süžee üles leida?

Vene helilooja Dmitri Šostakovitši Sümfoonia nr 7 (1941) kujutas nõukogude ajal levinud narratiivi kohaselt natsiarmee rünnakut rahumeelse vene rahva vastu. Ent samamoodi on teost nähtud stalinistliku türannia ja totalitarismi hukkamõistuna.

  • Kuula Sümfoonia nr 7 I osa Allegretto ning analüüsi kuuldeliselt, kuidas võiksid kõlavad helid väljendada üleval mainitud ideid. Kuula vajadusel heliteost korduvalt.
  • Milliseid erinevaid muusikalisi kujundeid teoses eristad? Kas need kujundid kõlavad, nagu oleksid need omavahel dialoogis, vastanduksid üksteisele, kasvaksid üksteisest välja vms?
  • Milline on muusikaliste kujundite rütmika ja meloodika?
  • Milliseid pille kuuldeliselt eristad ning mida võiks ühe või teise pilli (või hoopis helikõrguse) kasutamine tähistada?
  • Milline muusikaline kujund võiks peegeldada sinu meelest sõja-aastaid?
  • Kuidas areneb muusikaliselt ja rütmiliselt marsimotiiv? Mitu korda see kõlab ning kui kaua kulub sel aega, et karakter muutuks?
  • Milline karakter on osa lõpus? Kuidas sellist lõppu tõlgendaksid?
  • Millisena kõlab Šostakovitši sümfoonia sulle nüüd, üle 80 aasta hiljem? Kuidas suhestub teos kaasajaga?

Lisalugemist: Rein Laul “Mõeldes muusikast” (1999), Ilmamaa