1. ETNOMUSIKOLOOGIA
Maailma erinevad muusikad

Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole muusika universaalne, vaid sõltub kultuurist. See, mida peetakse muusikaks Eestis, võib jääda arusaamatuks maailma teises otsas. Globaliseerumine on teinud aga muusika kättesaadavamaks kui eales varem ning muutnud seeläbi ka seda, kuidas muusikat mõistame. Kuula ja vaata palun pala ning mõtle seda tehes järgmistele küsimustele:

  • Kuidas võiksid kuulatud muusikat liigitada? Millisesse stiili see kuulus (popp, džäss, nüüdismuusika, klassika, rahvamuusika jne)?
  • Kuidas kirjeldaksid neid palu kuulmise järgi? Kas teos on akustiline või arvuti abil tehtud, vokaalne ja/või instrumentaalne? Millist tüüpi pille ja mängutehnikat kasutatakse, kas muusikas on palju kordusi jne?
  • Kuidas suhtestub muusikapala sinu senise muusikalise kogemusega? Millisest kultuurikontekstist on see võrsunud ning millisesse konteksti sobiks tänapäeval?
  • Kas selline muusika “müüb” tänapäeva Euroopas ja Põhja-Ameerikas? Kui jah, mis tingib nendes kultuurides huvi endast erinevate kultuuride vastu? Kas sellel huvil on mingeid seoseid maailma poliitilise arenguga?