1. MUUSIKAPSÜHHOLOOGIA
Mälu ja muusika

Muusika aitab meelde jätta keerukat või olulist informatsiooni, sest tekitab meie mälus seose, kuidas selleni vajadusel kiiresti jõuda. Uut infot õppides aitab alati kaasa info loogiline organiseerimine. Muusikat saab loogiliselt organiseerida, kasutades selleks rütmi või meloodiat, st jätta vajalikud sõnad või numbrid meelde lauluna. Selleks võib kasutada mõnda tuttavat muusikat või siis muusika ise välja mõelda. Meie mälu on ka autobiograafiline – me seostame infot oma isiklike elusündmuste ja emotsioonidega, mida teised ei pruugi teada ega samamoodi tõlgendada. Tihti kogeme emotsioone, mis ei ole “puhtad”, vaid milles segunevad positiivsed ja negatiivsed tunded. 

Vaata Briti sotsiaalreklaami, mis õpetab elustamist, ja analüüsi selle erinevaid aspekte.

  • Visuaal. Mis sa arvad, kas kriitilises olukorras võiks inimestel olla kasu sellest reklaamist? Kas see võib aidata meeles pidada olulist sõnumit? Kas sinul isiklikult võiks olla just sellest reklaamist kasu? Mida sa praeguseks hetkeks sellest reklaamist üldse mäletad?

 

  • Muusika taust. Reklaamis kasutatakse küll laialt tuntud, kuid siiski üsna vana laulu, mis on ilmselt loodud ammu enne sinu sündi – Bee Gees “Stayin’ alive” (1977). Kas olid varem seda laulu kuulnud? Kui jah, siis kas tead selle laulu teisi sõnu lisaks refräänile? Mis sa arvad, miks jäävad inimestele laulude refräänid paremini meelde kui salmiosad? Miks sobib just selle laulu refrään elustamisreklaamis kasutamiseks?

 

  • Laiem taust. Kas sa teadsid juba varem sellist meest nagu Vinnie Jones või nägid teda reklaamis esimest korda? Miks oli reklaamis kujutatud stereotüüpset maffiaelu? Kas oled nõus, et mõnikord on väga tõsiste teemade puhul okei lisada ka natuke (musta) huumorit? Kui mõtled reklaamis kasutatud muusikale ja näitlejatele, siis milline võiks olla selle reklaami sihtrgrupp (vanus, rahvus)? Kas seda reklaami võiks põhimõtteliselt näidata ka Eestis, kas see töötaks?

 

Ülesanne (soovitavalt rühmatöö): mõelge ise välja üks sotsiaalreklaam mõne olulise lühikese sõnumiga, mida saaks esitada lauldes või kasutada muusika abi info meeldejätmisel. Reklaami sihtrühm on Eesti õpilased vanuses 15–18. Filmige klipp (mitte pikem kui 60 sekundit). Kasutage video loomisel kõiki tehnikaid, mida valdate. NB! Inimeste filmimisel peavad kõik osalised olema filmimisega nõus. Kui kasutate olemasolevat muusikat, lisage sellele korrektne viide (pealkiri, helilooja, esitaja).