1. MUUSIKAAJALUGU
Mõtestame lugu!

Muusikat saab uurida väga erinevalt, analüüsides näiteks muusikateose helisid või teksti olemasolu korral sõnu. Ent keskenduda võib ka hoopis muusikapala kontekstile – kõigele sellele, mis on heliteose ümber. Ja loomulikult võib tuua uurimuses kõik need aspektid kokku, analüüsides nii muusikateost ennast kui paigutades selle ka sotsiaalkultuurilisse konteksti.

Vali välja üks muusikapala, mis on oluline sulle või mõnele su lähedasele inimesele, et mõtestada seda sotsiaalkultuurilises kontekstis. Uuri järele:

Ajalooline taust:

  • Kes on teose autor? Milline on tema sotsiaalne ja kultuuriline taust?
  • Millised eluloolised või ajaloolised aspektid aitavad mõista muusikut (heliloojat/bändi) ja tema kujunemist?


Teos ise:

  • Millisest muusiku loomeperioodist on sinu valitud lugu (varane, keskmine, hilisem)? Kas muusik on loonud veel olulisi muusikateoseid? Kui jah, siis kuidas tema teosed aja jooksul muutusid? Kuhu paigutub muusiku loometees sinu valitud lugu?
  • Kas ja millised muusikud/bändid/stiilid mõjutasid sinu valitud  muusikut ja muusikapala?
  • Mis iseloomustab teost stiililiselt? Kas teos on ühes stiilis või kohtuvad seal ernievad stiilid? Kui viimast, siis milles see väljendub?
  • Kas teosel on tekst? Kui jah, siis millest see räägib?


Järeldused:

  • Mis on sinu meelest valitud muusiku või teose panus muusikalukku? Mis muudab selle teose ühiskondlikus plaanis väärtuslikuks, eriliseks?
  • Miks on see lugu sinu jaoks oluline?

Tee oma juhtumiuuringu põhjal ettekanne kolleegidele. Ülesannet võib teha ka rühmatööna.