1. MUUSIKAAJALUGU
Muusika ja rahvuslikkus

Leia üks laul, mis rõhutab traditsioonilist Rahvuslikkust, ning teine, mis just vastupidi lammutab seda. Enamik inimestest peab end mõnda rahvusesse kuuluvaks. Mõne jaoks on rahvus väga oluline, ent mõne teise jaoks üldse mitte. Rahvusega seotud mõtteid väljendatakse sageli ka muusikas – vahel rahvuslikke traditsioone rõhutades, teinekord neid hoopis lammutades.

Mõtle järgmistele küsimustele:

  • Muusika ja tekst. Millises žanris oli laul ja milliseid pille kasutati ning kas siin võis peituda mingi tähendus? Kas ja kuidas väljendus rahvuslikkus laulutekstis?
  • Visuaal. Millist lugu jutustas (originaal- või postitaja loodud) lauluvideo ning kas pilt toetas teksti? Millised nägid välja esinejad videos?
  • Laulu sotsiaalkultuuriline kontekst. Kas laulu taustaks olid mingid erilised ajaloolised sündmused? Kas tead ka, kuidas suhtus publik laulu?

Tee oma juhtumiuuringu põhjal ettekanne kolleegidele. Ülesannet võib teha ka rühmatööna.