1. MUUSIKAAJALUGU
Pöördeliste sündmuste soundtrack’id

Muusikal on pöördeliste sündmuste ajal oluline roll, sest muusika kaudu on lihtne väljendada erinevaid ideid ning luua solidaarsust. Muusika on aidanud inimestel kokku tulla ja ahistavale korrale vastu hakata, näiteks laulva revolutsiooni ajal 1980. aastate lõpus ja 19. sajandil feministliku sufražettide liikumise ajal. Muusikat on riigivõimud pidanud ka ohuks  totalitaarsele ühiskonnakorrale ning seetõttu seda eri moel tsenseerinud. Näiteks kiusas nõukogude võim Eestis punkareid 1980. aastatel ning Iraanis keelati pärast 1978. aasta islamirevolutsiooni läänelik popmuusika. Muusika kaudu on inimesed reageerinud ka tragöödiatele, näiteks väljendati muusika abil kurbust aidsi tõttu surnud inimeste pärast 1980. ja 1990. aastatel.

Leia muusika, mis on olnud pöördeliste sündmuste soundtrack‘iks ning analüüsi seda ajaloolisest ja kultuurilisest aspektist. Räägi näiteks:

  • Mis sündmuste taustaks see muusika oli?
  • Kes on need muusikud/muusik, kes sündmusele reageerisid?
  • Kas muusika loodi reaktsioonina sinu sündmusele või anti (poliitiline) tähendus juba olemasolevale muusikale?
  • Milline see muusika oli? Kui otse kõneles see sündmustest (kas tegemist oli jõuliste seisukohavõttudega, poeetiliste pegeldustega sündmusest vms)
  • Kuidas reageeris muusikale ühiskond? Milliseid positiivseid või negatiivseid reaktsioone muusika tekitas?
  • Kas ja mida see muusika ühiskonnas muutis (nt inimeste hoiakuid)? Kas muusika kõrval oli ka teisi reaktsioone sündmustele (kunstis, kultuuris, poliitikas, meedias jm)?

Tee oma juhtumiuuringu põhjal ettekanne kolleegidele. Ülesannet võib teha ka rühmatööna.