1. MUUSIKATEOORIA
Poplugude erinevad palged

Erinevalt klassikalisest muusikast, ei panda popmuusikat nooti kirja ning loo muudab eripäraseks just see, kuidas see kõlab. Nii võib üks ja sama lugu erineda kahe muusiku esituses äratundmatuseni. Samamoodi võivad üksteisest erineda ka sümboolselt tähtsad teosed, kas või riigihümnid, kui neid esitavad erinevad muusikud. Ka lugude tähendus võib muutuda tulenevalt sellest, millises olukorras see kõlab (nt kas rahu- või sõjaajal). Võrdle palun sama laulu kahte versiooni ning sõnasta nende erinevused (suunavad küsimused leiad lugude alt). Võid valida ise ühe laulu erinevad versioonid, mida omavahel võrrelda, ent kui hätta jääd, uuri allolevat valikut.

1. “I Heard It Through The Grapevine”

2. Ameerika Ühendriikide riigihümn “The Star-Spangled Banner”

3. “Gimme Shelter”

Millele mõelda?

– Millises stiilis on salvestatud laulu eri versioonid? Kas need stiilid on muusikalooliselt omavahel seotud, nt üks on teist mõjutanud, või mõjuvad need hoopis vastandlikult?

– Milline oli lugude arranžeering ja milliseid pille muusikud kasutasid? Kui palju arranžeering eri versioonides kattus ning kui jah, siis millistes aspektides?

– Võrdle lugude tempot. Millise karakteri tempovalik lugudele andis?

– Kas lugude taktimõõt jäi samaks? Kui mitte, siis mida võis tähistada taktimõõdu muudatus?

– Kas lugude tekst oli eri versioonides sama? Kui ei olnud, siis uuri järele, milline oli lugude taust, ning oleta, mida tekstimuudatus täheldada võis.

– Milline oli kõigi nende erinevuste või sarnasuste tõttu kummagi esituse atmosfäär?

– Kas sulle jäi veel midagi põnevat silma (muusikalisest või sotsiaalkultuurilisest aspektist)?