Archives: Tooltips

31. Mar 2022

videoklipi

NB! Video sisaldab alastust!…

Read More…

soolise eneseväljendusega

Sooline manööver iseloomustab artisti, kes ei vasta popmuusika üldistele normidele. Näiteks võib tegu olla naismuusikuga, kes ei vasta oma loomingulise eneseväljenduse poolest…

Read More…

sooroll

Soorollid tähendab mõnes kultuuris levinud ootusi sellele, kuidas eri sugudest inimesed peaksid käituma, riietuma jne….

Read More…

queer

queer on katusmõiste seksuaalsetele ja soolistele identiteetidele, mis erinevad heteroseksuaalsest normist või ei allu binaarsele ettekujutusele soolisusest. queer uuringud uurivad, kuidas ühiskonnas…

Read More…

kehapositiivsus

kehapositiivsus tähendab mõtteviisi, mille kohaselt on kõigil õigus oma keha väärtustamisele. Kehapositiivsuse kontekstis võib näiteks arutleda, miks peetakse teatud kehasid väärtuslikumaks, ilusamaks…

Read More…

vanussurve

vanussurve tähendab inimese vanuselist tõrjumist, näiteks kui temasse suhtutakse vanuse tõttu negatiivselt, diskrimineerivalt või eelarvamuslikult. Samuti tähendab see, et positiivseks peetud nähtusi…

Read More…

seksuaalsus

Sageli arvatakse ekslikult, et seksuaalsus tähendab vaid otseselt seksaalkäitumist. Tegelikult hõlmab seksuaalsus ka seksuaalset identiteeti ja sättumust, samuti näiteks suhtlemisviise – seda,…

Read More…

sugu

Kõige levinum on eristada inimese bioloogilist ja sotsiaalset sugu. Esimesega tähistatakse anatoomilisi iseärasusi, teisega kõike seda, mida ühiskond meile maast madalast õpetab…

Read More…

feministliku teooria

Feminism oli ajalooliselt poliitiline liikumine, mis sai alguse 19. sajandil ning taotles naistele meestega võrdseid õiguseid ja võimalusi. Kaasajal pakub feminism raamistikku,…

Read More…

1. Feb 2022

lammutab

Lammutamise, mh rahvuslikkuse lammutamise all ei peeta silmas millegi maha lõhkumist, vaid kriitilist lähenemist rahvuslikkuse kontseptsioonile. Analüüsitud teksti, laulu vms vaadeldakse kriiitiliselt…

Read More…